MATEMATİK: Yeni müfredata göre ilk kez yapılan 2017 YGS’de matematik –geometri soru dağılımı değişti. 29 matematik 11 geometri sorusunun yer aldığı temel matematik testinde problem soruları öğrencilerimizi terletti. Problem sorularının sayısının arttığı yeni inesil, ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS de “vektör” konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre İlk kez YGS de çıktı. İşlem gerektiren sorular çoğunluktaydı. Müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi.

TÜRKÇE: Dilbilgisinin tamamını sorgulayan, karma dilbilgisi dediğimiz tarzdaki soruların sayısı bu sene önceki yıllara oranla artmış görünüyor. Anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmadı. Müfredat dışı soru çıkmadı. Dilbilgisi sorusu haricindeki anlam bilgisi soruları beklenen zorluk düzeyinde olduğunu gözlemledik. Öncesi senelere göre zor diyebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşılmadı .

FİZİK: 2017 YGS’de Fizik soruları  genel olarak işlem gerektirmeyen tarzda hazırlanmış  olup konu dağılımı özenli hazırlanmamıştır. 10.sınıfın en uzun konusu olan "dalgalar" kısmından soru sorulmamıştır. "Optik" konusundan ise beklenenin üzerinde 3 tane soru sorulmuştur. sorular genel olarak basit düzeyde ve test kitaplarındaki sorulara benzer hazırlanmıştır.. Göze çarpan belirleyici düzeydeki 2 soru, soru köklerindeki farklılıkla oluşturulmuş. Genelde temel bilgilerin olaylar içinde değerlendirilmesi kabiliyeti aranmış. Sınav, yoruma dayalı, sonuçların tartışıldığı, sıralamaların yapıldığı, işlemden uzak bir formatta hazırlanmış.

KİMYA: Kimya sorularında müfredat dışı, beklenmeyen soru çıkmadı. Konu dağılımı beklenen düzeydeydi. Sınava giren öğrenciler genelde Kimya sorularını rahatlıkla yapabildiklerini söylediler. ‘Bağıl Nem’ sorusu YGS sınavı için sürpriz soru sayılabilir.

BİYOLOJİ: 2017 YGS Biyoloji soruları müfredata uygundur. Genel olarak sınav soruları 9 ve 10 sınıf ağırlıklıdır. 11 sınıf müfredatından 2 soru gelmiştir. 2016 YGS’den farklı olarak daha düşündürücü, daha orta seviyede sorular ağırlıklıdır. 2016 YGS’den farklı olarak bu sınavda 2 tane insan fizyolojisinden soru gelmiştir. Kalıtım konusundan da 1 soru gelirken bu sene 2 soru sorulmuştur. Sorular genel olarak müfredata ve YGS formatına uygun, orta düzeyde olduğu görülmüştür

TARİH: Bu yıl ÖSYM’nin hazırlamış olduğu 2017 YGS Tarih branşından gelen sorularda büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sorularda daha önceki yıllardan farklı bir tarz uygulanmadı. Konu dağılımında orantısız bir dağılım yoktu.

COĞRAFYA: 2017 YGS Coğrafya sorularının anlaşılır olduğu, uzun olmadığı, genelde müfredata uygun olmakla birlikte Türkiye’nin nüfus politikaları ve Saat hesaplamaları konusu öğrencilerin zorlandığı bir konu olup bu 2 konu LYS formatında gelmiştir. Bu yıl önceki yıllara oranla Dünya ve Türkiye haritasını tanımaya yönelik soruların ön plana çıktığı görüldü. Dünya ve Türkiye haritasını iyi tanıyan ve yorum yeteneği yeterli olan öğrencilerin rahat yapabileceği bir sınavdı. Genel anlamda 2016 YGS’ye göre soruların farklı bir tarzda sorulduğu, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmüştür.

FELSEFE: 2017 YGS Felsefe sorularında ağırlıklı olarak kavram ve akım bilgisi soruldu. Bu sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Bu senenin felsefe sorularının müfredatla örtüştüğü görülmüştür ve sorular zorlayıcı ve bilgiye dayalıydı. Doğrudan filozof ismi ve felsefi akım sorularının bilgiye dayalı sorular olduğu; bunun yanında her zamanki gibi yoruma dayalı sorular da yer almıştır. Bilgiye dayalı sorular yer aldığı için ayırt edici özellik gösterecektir. Siyaset Felsefesi ünitesinden 1 tane zorlayıcı soru yer alırken; bu sene ilk defa YGS’de doğrudan filozofun adının bilinmesine yönelik iki tane soru sorulmuştur.2016 YGS’de yer alan Bilgi Felsefesi ünitesine ait, bilginin doğruluk ölçütüne ilişkin soru ve Ahlak Felsefesi ünitesine ait, özgürlük problemine ilişkin soruların benzerlik gösterdiği görülmüştür. Geçen iki seneden farklı olarak din felsefesinden soru sorulmadı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sınav geçen yıl olduğu kadar zor değildi. İki tane bilgi içerikli sorunun yanı sıra yoruma dayalı ve felsefi içerikli sorular yer aldı.                      

 Nilüfer/BURSA

whatsapp.png
  • Instagram Sosyal Simge
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon